Strona główna

Osoby chcące złożyć Wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet muszą zarejestrować się w bazie danych w celu założenia konta użytkownika.

W celu rejestracji nowego użytkownika niezbędne jest wybranie opcji „Rejestracja” w lewym menu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy użyć przycisku "Zarejestruj się", a następnie linka znajdującego się w wiadomości przesłanej na wskazany adres e-mail.

Po dokonaniu rejestracji konta użytkownika możliwe będzie zalogowanie się do systemu przy użyciu opcji „Logowanie” znajdującej się w lewym menu. W celu zalogowania się do Generatora Wniosków niezbędne jest wprowadzenie loginu i hasła określonego na etapie rejestracji konta użytkownika, a następnie użycie przycisku "Zaloguj". Na tej samej stronie znajduje się link do mechanizmu służącego do przypomnienia hasła.

Uwaga!!! Wszelka korespondencja do Wnioskodawcy generowana automatycznie przez Generator Wniosków będzie kierowana na adres e-mail podany przy rejestracji konta oraz adres e-mail podany we Wniosku o udzielenie pożyczki. Adres przypisany do konta może zostać zmieniony w zakładce "Edycja konta". Jednocześnie informujemy, że brak jest możliwości przenoszenia Wniosków pomiędzy użytkownikami (Wniosek wypełniony pod jednym loginem nie może zostać przeniesiony pod inny).