Strona główna
Symulator spłat i wartości pomocy de minimis jest narzędziem wspomagającym proces aplikowania o uzyskanie Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Korzystanie z tego narzędzia nie jest obowiązkowe.

Symulator został stworzony w celu ułatwienia Wnioskodawcy wypełnienia Wniosku o udzielenie pożyczki w szczególności w zakresie podejmowania decyzji dotyczących wysokości wnioskowanej kwoty Pożyczki, planowanej długości okresu realizacji Przedsięwzięcia, wnioskowanego okresu karencji w spłacie Pożyczki, wnioskowanego okresu spłaty Pożyczki.

Symulator pozwala na wygenerowanie na podstawie przyjętych założeń orientacyjnego Harmonogramu spłat Pożyczki oraz wyliczenie przybliżonej kwoty pomocy de minimis jaka zostanie Wnioskodawcy udzielona w związku z Pożyczką.

Oblicz wysokość rat
Raty spłaty pożyczki wraz z odsetkami dokonywane będą co trzy miesiące w ratach płatnych w terminie do ostatniego dnia danego trzymiesięcznego okresu.
112
012
360